Project Description

אסף בן-ארי

בריף

כדי לוודא שהלקוח הפוטנציאלי יגיע לאתר וגם יעשה את מה שרצינו שהוא יעשה שם, אנחנו צריכים להגדיר טוב טוב מראש מה המטרות של האתר שלנו ומה התהליך האידיאלי שהגולש יעבור כדי שנסייע לו להפוך ללקוח.

עשינו

כדי לוודא שהלקוח הפוטנציאלי יגיע לאתר וגם יעשה את מה שרצינו שהוא יעשה שם, אנחנו צריכים להגדיר טוב טוב מראש מה המטרות של האתר שלנו ומה התהליך האידיאלי שהגולש יעבור כדי שנסייע לו להפוך ללקוח.